Ubezpieczenia na życie należą do wyjątków. Chodzi o sposób zawierania umowy. O ile polisą komunikacyjną, turystyczną czy nieruchomości można kupić przez internet, w przypadku polisy życiowej niezbędne będzie pośrednictwo agenta ubezpieczeniowego.  

 

Zalet takiego rozwiązania jest wiele – podczas spotkania przyszły ubezpieczony ma okazję uzyskać wyjaśnienie odnośnie wszystkich niejasnych i skomplikowanych kwestii dotyczących warunków umowy. Agent ubezpieczeniowy jest pewnego rodzaju opiekunem ubezpieczeniowym także w okresie posprzedażowym, to z nim klient kontaktuje się na ewentualność zmiany zapisów umowy, zwiększenia zakresu ochrony czy ustalenia nowej wysokości sumy ubezpieczenia.

 

Przekonaj się o możliwościach porównywarki

 

Z definicji

Suma ubezpieczenia to nic innego jak górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń. W razie przyznania świadczenia z tytułu odszkodowania ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić nie więcej niż kwota określona w polisie.

Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc pod uwagę zakres ochrony, a dokładniej liczbę umów dodatkowych, czyli rozszerzeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają różny poziom maksymalnej sumy albo taka granica jest sztywna i z góry ustalona, np. w polisach grupowych (szkolnych czy pracowniczych).

Redakcja poleca: Ile kosztuje polisa na życie? Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie na życie!

Dopasowane do potrzeb klienta

Wielu już ubezpieczonych, choć nie zdaje sobie z tego sprawy, jest niedoubezpieczona. Wynika to z faktu posiadania podstawowej ochrony NNW, która charakteryzuje się:

  • niską sumą ubezpieczenia,
  • wąskim zakresem ochrony,
  • niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia szkody.

 

Niedoubezpieczenie wywołuje w przypadku szkody szereg niekorzystnych dla ubezpieczonej osoby skutków. Głównie tych finansowych z brakiem przyznania świadczenia włącznie. Dlatego osoba wykonująca np. niebezpieczny zawód powinna skorzystać z możliwości rozszerzenia polisy. Można to zrobić w prosty sposób za pomocą łatwej porównywarki ubezpieczeniowej, która już na wstępie pozwala ustalić orientacyjną sumę ubezpieczenia, którą na późniejszym spotkaniu agent ubezpieczeniowy weźmie pod uwagę dostosowując polisę do potrzeb zainteresowanego.

 

Sprawdź najtańsze opcje