Nosząc się z zamiarem zakupu polisy ubezpieczeniowej należy pamiętać, iż podpisanie umowy nie zwalnia nas z racjonalnego myślenia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Polisa na życie powinna stanowić jedynie dodatek do zdrowego rozsądku, który łącznie z ubezpieczeniem zapewni nam kompleksową ochronę, a także wsparcie przez całą dobę.

Przed zakupem polisy powinniśmy zwrócić uwagę na okres karencji, który może nas obowiązywać po podpisaniu umowy. Ubezpieczenie na życie, karencja jak również Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) nierozerwalnie wiążą się ze sobą w związku, z czym należy bliżej im się przyjrzeć i poddać je głębszej analizie.

 

Sprawdź możliwości porównania online

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) są dokumentem, który w sposób szczegółowy informuje nas o warunkach zawartej umowy ubezpieczeniowej. OWU dodawane są do każdej polisy, dzięki czemu dają bardziej precyzyjny obraz zakresu i uprawnień wynikających z posiadania polisy. Zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia powinno znajdować się w gestii każdego posiadacza ubezpieczenia na życie. Z treści OWU dowiemy się m.in. czym jest karencja i co się z nią wiąże. Karencja jest to okres bezpośrednio po podpisaniu umowy, w którym ubezpieczyciel nie zapewnia nam ochrony, która była przedmiotem ubezpieczenia. Z okresem karencji spotkamy się najczęściej w przypadku takich ubezpieczeń jak:

  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie na życie,
  • ubezpieczenie turystyczne.

 

Jak widzimy ubezpieczenie na życie, karencja oraz OWU nie tylko się ze sobą wiążą, ale tworzą obszar, z którym powinien zapoznać się każdy, kto dba o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Redakcja poleca: Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie – ile i kiedy przysługuje?

Ochrona od momentu podpisania umowy

Obowiązek ochrony spoczywający na ubezpieczycielu w dużej mierze uzależniony jest od rodzaju polisy. W sytuacji, gdy strony (ubezpieczyciel, ubezpieczony) nie postanowią inaczej, ochrona rozpoczyna się od dnia następującego po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu raty lub składki. Należy jednak mieć świadomość, iż w przypadku ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ochrona obowiązuje zazwyczaj od momentu podpisania umowy i trwa nie dłużej jak 90 dni. W tym czasie ubezpieczyciel dokonuje niezbędnych formalności i jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań ubezpieczony po uprzednim opłaceniu składki może cieszyć się pełną ochroną całą dobę.

Moment objęcia ochroną ubezpieczeniową wskazany jest na polisie ubezpieczeniowej i uzależniony jest również od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarliśmy umowę i jego wewnętrznej polityki. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia łącznie z karencją znajdziemy w OWU, dlatego też tak ważne jest zapoznanie się z jej szczegółami. Najlepszy na rynku ranking ubezpieczeń na życie w którym osoba bez znajomości rynku ubezpieczeń będzie mogła znaleźć najkorzystniejszą ofertę dla siebie.

 

 

Przekalkuluj rozwiązanie dla siebie