Posagowa polisa na życiedaje nie tylko gwarancje wypĹaty Ĺwiadczenia na koniec okresu, ale rĂłwnieĹź zapewnia odszkodowanie dzieciom (np. w postaci renty) w przypadku Ĺmierci rodzica bdĹş rodzicĂłw lub jeĹźeli dozna ono trwaĹego uszczerbku na zdrowiu.

PorĂłwnaj oferty ubezpieczeĹ

Ĺwiadczenie wypĹacane dziecku po osigniciu przez niego okreĹlonego w umowie wieku, moĹźe by wypĹacane jednorazowo, bdĹş rysunkowe dzieciw transzach np. co miesic.

 

Na co naleĹźy zwraca uwag nabywajc ubezpieczenie posagowe?

OczywiĹcie najistotniejsz kwesti s wyĹczenia odpowiedzialnoĹci towarzystwa, czyli sytuacje w przypadku ktĂłrych towarzystwo nie wypĹaci pienidzy. NaleĹźy rĂłwnieĹź dowiedzie si czy istnieje moĹźliwoĹ dokupienia umĂłw dodatkowych rozszerzajcych zakres ochrony, a takĹźe czy moĹźna wczeĹniej otrzyma Ĺwiadczenie z tytuĹu opĹacanych skĹadek.

 

Dla wielu z nas dzieci s najwikszym skarbem. Niejednokrotnie widzimy z jakimi problemami musz si boryka juĹź na samym starcie w dorosĹe Ĺźycie. Ubezpieczenie na Ĺźycie posagowe bdzie dla nich najlepsz pomoc, dziki, ktĂłrej bd mogli rozwija siebie, zakĹada rodziny i nie martwi si o to co przyniesie jutro. Taka forma ochrony nie tylko zmusza rodzicĂłw do regularnego oszczdzania na poczet dobrego startu w dorosĹoĹ dla dzieci, ale dodatkowo pomnaĹźa pienidze poprzez inwestowanie czĹci ĹrodkĂłw.

Ale (tak jak juĹź zreszt to nakreĹliliĹmy wczeĹniej), to NIE JEST tania forma ochrony. Dlatego teĹź powinieneĹ dobrze przemyĹle, czy faktycznie chcesz si zdecydowa na tego typu zabezpieczenie dla swoich dzieci. Wszystko ma swoje plusy i minusy.