warta logoTowarzystwo Ubezpieczeń Warta oferuje najróżniejsze rodzaje ubezpieczenia na życie. Są one dopasowane do potrzeb ubezpieczającego… i oczywiście, do jego portfela.

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny

Do wszystkich, którzy chcą zapewnić swojej rodzinie godny byt na wypadek jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji życiowych.
Ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny ma zapewnić Twoim najbliższym bezpieczny byt w razie, gdyby Ciebie zabrakło. Ubezpieczenie to chroni również przed kłopotami finansowymi w razie pobytu w szpitalu lub w razie ciężkiej choroby.
Szeroki zakres ochrony, obejmujący nawet 50 ryzyk i pomoc medyczna non – stop – to tylko niektóre z korzyści płynące z zawarcia ubezpieczenia.

 

Uniwersalne ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość

 

Diamentowa Przyszłość jest to ubezpieczenie na życie, dzięki któremu w pierwszym rzędzie możesz zapewnić sobie: godny byt na emeryturze oraz ochronę finansową na wypadek inwalidztwa, ciężkiej choroby i niezdolności do pracy.
Diamentowa Przyszłość zapewni Ci dodatkowe środki finansowe w razie: kalectwa, choroby, pobytu w szpitalu, idealne, aby uniknąć poważnych problemów finansowych, związanych z niezdolnością do pracy.
Polisa na życie Diamentowa Przyszłość gwarantuje dodatkowe środki finansowe, dopasowane połączenie inwestowania z ochroną ubezpieczeniową, a także elastyczne opcje dodatkowe.

 

Platynowa Ochrona i Perłowa Ochrona

 

Oba te ubezpieczenia skierowane są do osób, które pragną zabezpieczenia swoich zobowiązań finansowych w razie, gdyby nie były one w stanie samodzielnie je spłacać. Różnica polega na tym, że Platynowa Ochrona dotyczy zobowiązań znacznie większych.
Ubezpieczenia Platynowa Ochrona i Perłowa Ochrona strzeże ubezpieczonego przed skutkami problemów finansowych. Dzięki tym produktom można opłacić spłatę zobowiązań (kredytowych, pożyczkowych) na wypadek wypadku lub choroby.
Dzięki tym produktom Warty możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie finansowych zobowiązań na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

 

Ubezpieczenie na życie Warta - oblicz i porównaj z innymi ubezpieczycielami