Szukając polisy, która ma finansowo zabezpieczyć nasze życie i zdrowie, warto brać pod uwagę te produkty, które posiadają jak najmniej ograniczeń. Przykładem takiego ograniczenia jest karencja, lista wyłączeń odpowiedzialności czy nawet próg wiekowy dla przyszłych ubezpieczonych.

Od razu trzeba zaznaczyć, że na rynku nie istnieje polisa, która jest pozbawiona różnego rodzaju klauzul. Za to można znaleźć oferty jak najbardziej korzystne dla ubezpieczonego, a więc z szerokim zakresem ochrony dostępnym od pierwszego dnia umowy zawierającej krótką karencję lub nawet jej brak.

 

Czym jest karencja w ubezpieczeniu?

 

Wspomniany pierwszy dzień umowy jest ważny, bo oznacza, że ochrona działa bez opóźnień, czyli bez karencji. W polisach na życie okres, w którym mimo zawartej umowy, towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynosi od miesiąca do nawet roku – w zależności od rozszerzenia.

 

Karencja stosowana przez ubezpieczycieli ma uzasadnienie ekonomiczne. Tym samym towarzystwo chroni się przed lawiną wypłat śwadczenia za to samo zdarzenie. Takim zdarzeniem jest np. umowa dodatkowa urodzenie dziecka. Wielu przyszłych rodziców chętnie skorzystałoby ze świadczenia w wysokości kilku tysięcy złotych tylko za sam fakt narodzin potomka.

 

Tymczasem droga do wypłaty środków za urodzenie dziecka może być utrudniona, jeśli karencja wynosi co najmniej 9 miesięcy. Oznacza to, że kobieta, która w momencie zawierania umowy polisowej jest już w ciąży, nie otrzyma świadczenia.

 

Jak uniknąć karencji?

 

Obecność karencji zależy od tego, czy dane zdarzenie występuje w ubezpieczeniu, np. wspomniane urodzenie dziecka. W polisach indywidualnych okres karencji jest reguły dłuższy i bardziej powszechny niż w polisach grupowych.

 

Powód jest prosty. Grupowe ubezpieczenie obejmuje dużą liczbę osób, jak zatrudnieni w tej samej firmie, więc ubezpieczyciel jest w stanie rozdzielić ryzyko zdarzenia na wszystkich uczestników polisy mogąc zrezygnować z dodatkowych ograniczeń.

 

Sposobem na unikniecie karencji jest uważna lektura OWU. Warto pamiętać, że każde rozszerzenie może mieć swoje osobne wyłączenia odpowiedzialności, limity sum ubezpieczenia, czy limity wiekowe.

 

Co obejmuje karencja?

 

Czasowe ograniczenie odpowiedzialności TU nie dotyczy tylko urodzenia dziecka, choć to rozszerzenie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród przyszłych i obecnych rodziców. W innych umowach dodatkowych można spotkać karencje o różnej długości trwania, np.:

 

  • pomoc medyczna w nagłych przypadkach – 1 miesiąc
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy – 3 miesiące
  • śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – 6 miesięcy
  • śmierć w następstwie choroby zakaźnej – 6 miesięcy
  • śmierć dziecka, współmałonka, rodzica lub teścia – 6  miesięcy
  • przyznanie renty dla każdego z osieroconych dzieci ubezpieczonego w następstwie śmierci ubezpieczonego – 6 miesięcy
  • pobyt w szpitalu w następstwie choroby – 6 miesięcy
  • poważne zachorowanie – 6 miesięcy
  • urodzenie się martwego dziecka – 9,5 miesiąca
  • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną – 9,5 miesiąca

 

W niektórych rozszczerzeniach, np. trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie, stosuje się wyjątk od karencji – gdy przyczyną zdarzenia był nieszczęsliwy wypadek, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Jednak taka informacja musi wyraźnie znajdować się w OWU polisy w szczegółach umowy dodatkowej.

 

Karencja nie musi kojarzyć się wyłącznie negatywnie. Jej obecność w polisie wpływa na wysokość składki, która nie uwzględnia tych kilku miesięcy wyłączonych z ochrony. Ci, którzy wykupują polisę na życie z rzeczywistych potrzeb, a nie chęci uzyskania świadczenia, i tak otrzymają należne pieniądze z polisy w odpowednim czasie, np, za urodzenie dziecka.

Więcej o ubezpieczeniu na życie bez karencji przeczytasz tutaj https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-zyciowe-bez-karencji/33.html