allianz logoTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie Allianz przygotowało wiele produktów, dostępnych dla tych wszystkich, którzy pragną odpowiedniej polisy życiowej. Ubezpieczenia na życie Allianz podzielić można na następujące rodzaje:

Ochronne ubezpieczenie na życie

Jest to tradycyjne ubezpieczenie, dedykowane tym wszystkim, którzy chcą zapewnić najbliższym godny byt w przypadku swojej śmierci. W tym zakresie Allianz oferuje następujące produkty:

Które stanowi zarówno znakomite zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki, jak i możliwość pozyskania kapitału dla rodziny w przypadku śmierci jedynego żywiciela (albo jego inwalidztwa, jeśli zdecydujesz się na opcje dodatkowe).
W tym wariancie istnieje możliwość zapewnienia dziecku odpowiedniego kapitału na edukację. Suma ubezpieczenia wypłacona zostanie zarówno w przypadku śmierci, jak i dożycia osoby ubezpieczającej.

 

Ochronno – inwestycyjne ubezpieczenia na życie Allianz

Ubezpieczenia te łączą w sobie ochronę ubezpieczeniową dla Ciebie i Twoich najbliższych oraz możliwość gromadzenia kapitału z myślą o przyszłości, co gwarantuje godny byt na emeryturze.

Allianz może zaproponować Wam następujące produkty:

Ubezpieczenie specjalnie dla tych, którzy chcą zapewnić swoim najbliższym wsparcie na wypadek swojej śmierci, kalectwa, ciężkiej choroby.
Jest to ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym – bez ryzyka, związanym zazwyczaj z zarządzaniem funduszami kapitałowymi. Ty oszczędzasz na emeryturę, a Twoi najbliżsi mają zapewnioną ochronę na wypadek Twojej śmierci.
Idealna, żeby zbudować kapitał na potrzeby edukacji dziecka lub jego startu w dorosłość.

 

Ubezpieczenia inwestycyjne

Te produkty Allianz łączą w sobie osiąganie zysku razem z ochroną ubezpieczeniową. Jednocześnie zysk z tego ubezpieczenia jest zwolniony z podatku Belki. Do tej grupy ubezpieczeń zaliczamy m.in. bardzo ostatnio popularne IKE, które może stanowić znakomitą alternatywę wobec niepewnej emerytury ZUS-owskiej i niskich świadczeń z OFE.

Zobacz ofertę ubezpieczenia na życie Allianz i porównaj ją z innymi!