Umowę ubezpieczenia na życie ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Taki krok powinien być jednak dobrze przemyślany ze względu na ryzyko utraty części już wpłaconych środków. Kwestia wypowiedzenia jest w świetle prawa już od dawna uregulowana. Osobę ubezpieczoną zainteresuje kilka zapisów Kodeksu Cywilnego: Art. 812 § […]

czytaj więcej