Według najprostszej definicji ubezpieczenie jest obowiązkiem wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń ujętych w umowie ubezpieczeniowej. Brzmi skomplikowanie? Jeśli tak, to warto przeczytać dalszą część artykułu.

    Sprawdź jak łatwo porównać polisy

W potocznym języku polisa ubezpieczeniowa oznacza pewien rodzaj zakładu. Osoba, która w towarzystwie ubezpieczeniowym opłaca comiesięczne składki dopuszcza możliwość własnej śmierci w nieszczęśliwym wypadku, ale przede wszystkim kieruje się dobrem swojej rodziny i bliskich.

Ile ludzi, tyle polis

Polisa ubezpieczeniowa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, określa przedmiot, okres i sumę ubezpieczenia, a także wysokość należnej składki ubezpieczeniowej. Do wyboru przyszły ubezpieczony ma polisę na życie, mieszkanie lub dom, turystyczną i komunikacyjną. Ponadto istnieje kilka opcji pod względem długości trwania ochrony: terminowa i bezterminowa, a w ubezpieczeniach życiowych również na dożycie.

Nowe możliwości dzięki dodatkom

O ile przedmiot ubezpieczenia dotyczy dwóch pojęć: życia i majątku, w pierwszym z wymienionych możliwości ochrony jest znacznie więcej – wszystko za sprawą umów dodatkowych, które wzbogacają ofertę ubezpieczeniową towarzystwa. Stąd np. polisy dla dziecka, ale i osób w podeszłym wieku, dla pracujących w kraju, ale i zagranicą itp.

Wszędzie polisa ubezpieczeniowa opiera się na podobnych zasadach działania. O jakości tych najlepszych świadczy kilka kluczowych elementów jak warunki finansowe (wysokość składki i suma ubezpieczeniowa) oraz umowy dodatkowe.

Redakcja portalu: ubezpieczenienazyciekalkulator.pl