Nosząc się z zamiarem zakupu polisy ubezpieczeniowej należy pamiętać, iż podpisanie umowy nie zwalnia nas z racjonalnego myślenia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Polisa na życie powinna stanowić jedynie dodatek do zdrowego rozsądku, który łącznie z ubezpieczeniem zapewni nam kompleksową ochronę, a także wsparcie przez całą dobę. Przed zakupem polisy powinniśmy zwrócić uwagę na okres karencji, który […]

czytaj więcej