„Dlaczego wysokości składek miesięcznych tak różnią się w przypadku nawet tej samej polisy na życie tego samego ubezpieczyciela?” – takie pytanie nadesłała do nas jedna z internautek. Warto raz jeszcze przypomnieć, od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej.

    Przekalkuluj – to proste!

Składki polis na życie są różne w zależności od tego, jaką polisę wybraliśmy. Jeśli jesteśmy objęci ubezpieczeniem grupowym, wybierając jako sumę ubezpieczenia 100 tys. zł zapłacimy mniejszą składkę niż w przypadku polisy indywidualnej. Podobne różnice są zauważalne w przypadku poszczególnych typów polis. Polisa na życie terminowa będzie tańsza od polisy na życie i dożycie czy polisy inwestycyjnej. Załóżmy jednak, że dokonaliśmy już wyboru konkretnej polisy – co jeszcze sprawia, że składka miesięczna naszego ubezpieczenia jest wyższa od składki naszego sąsiada, mimo że wykupiliśmy ubezpieczenie na taką samą sumę?

Najistotniejszym czynnikiem jest nasz wiek. Jeśli ubezpieczyliśmy się przed trzydziestką, nasza składka może być nawet trzy razy niższa niż gdy zrobimy to po pięćdziesiątce. Wynika to z prostej statystyki – ryzyko chorób i nagłej śmierci rośnie wraz z wiekiem, poza tym ubezpieczony 30-latek będzie płacił składki znacznie dłużej niż 50-latek. Podobnie nieubłaganie towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do płci ubezpieczonego – kobiety, które żyją dłużej prowadzą bardziej higieniczny tryb życia to dla nich „pewniejszy” klient. Kolejne czynniki, jakie wpływają na wysokość składek polisy na życie, to uprawiany zawód (kierowca czy budowlaniec jest obarczony większym ryzykiem nieszczęśliwego wypadku niż pracownik biurowy), posiadanie domu i dzieci oraz stan naszego zdrowia. Ten ostatni czynnik jest o tyle ważny, że pod lupę brane są nie tylko nasze obecne choroby, ale również te, które możemy odziedziczyć po naszych krewnych. Musimy więc zaakceptować fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi i każda polisa musi na siebie zarobić.