Spośród kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku w czołówce wielu rankingów i zestawień obecne są wciąż te same marki. Tym razem przyglądamy się ofercie Uniqua. Towarzystwo proponuje swoim klientom różne produkty dostosowane do potrzeb rodziny i klienta indywidualnego.

Sprawdź zakres możliwości porównywarki

Najpierw kilka słów o samej firmie. Uniqa związana jest z Zakładem Ubezpieczeń i Reasekuracji Polonia, który powstał w 1990 r. W związku ze zmianami własnościowymi w 2003 r. spółka działająca pod marką Polonii zmieniła nazwę na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

 

Spokojne życie

Pierwszym z analizowanych produktów jest Spokojne Życie. To roczne, terminowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę zarówno życia, jak i zdrowia. Ta polisa na życie jest możliwa do przedłużenia na każdy kolejny rok przy regularnym opłacaniu składki. Wiek przystąpienia do ubezpieczenia to przedział 18 – 60 lat.

Ubezpieczenie, oprócz ochrony na wypadek śmierci, zapewnia dodatkowe opcje:

  • wypłatę pieniędzy w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej, które można przeznaczyć na leczenie lub dowolnie wybrany cel (90% sumy ubezpieczenia wypłacane jest za życia),
  • ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór– jeśli zdiagnozowany zostanie nowotwór to Ubezpieczony otrzyma 50% lub 25% sumy ubezpieczenia, którą będzie mógł przeznaczyć na leczenie lub inny cel,
  • drugą opinię medyczną– w przypadku choroby można zweryfikować postawioną diagnozę u najlepszych lekarzy na świecie, specjalizujących się w danej jednostce chorobowej oraz otrzymać proponowany przez nich plan leczenia.

 

Aktywne życie

Produktem dopasowanym do oczekiwań osób, które często podróżują, chcą mieć zapewnioną ochronę, ale nie na długo jest Aktywne Życie. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby. Umowa zawierana jest okres 1 roku. Świadczenie jest wypłacane w następujących przypadkach:

  • zgon Ubezpieczonego,
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • częściowe i trwałe inwalidztwo i złamania spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

 

Decydując się na ten rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczony nie będzie musiał przechodzić żadnych badań lekarskich i wypełniać dodatkowych ankiet medycznych.