Powszechną zasadą, do której przekonują agenci ubezpieczeniowi, jest zakup polisy na życie w chwili, gdy osoba przystępująca do umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym jest jeszcze młoda. Pozwoli to na uzyskanie szeregu korzyści i przede wszystkim niskiej składki. Ale to nie znaczy, że osoby starsze nie mają możliwości wykupienia dodatkowej ochrony.

    Sprawdź możliwości dobranej polisy

Problem dotyczy seniorów, czyli ludzi w podeszłym wieku. Jednak w obecnych czasach, gdy medycyna i inne dziedziny życia są w fazie ciągłego rozwoju, termin “osoba starsza” dotyczy coraz późniejszego wieku.

Kim jest senior?

Dziś trudno sobie wyobrazić seniora w wieku 55 lat. To raczej mężczyzna czy kobieta w średnim wieku, podczas gdy przedział ten może trwać do 70-tki lub później. Bardziej precyzyjną granicę wyznaczają towarzystwa ubezpieczeniowe. Większość z nich swoje produkty adresuje do osób, które nie przekroczyły 75. roku życia. U niektórych ubezpieczycieli górny zakres dochodzi do 80-tki.

Korzyści na każdym kroku

Podane wyżej wytyczne dotyczą wieku, w którym można zawrzeć umowę na indywidualne ubezpieczenie na życie. Natomiast sama polisa jest aktualna aż do śmierci ubezpieczonego. Dzięki temu może on zatroszczyć się o swoją rodzinę i bliskich po swoim odejściu. Świadczenie z polisy pokrywa koszty związane z pogrzebem, a także zapewnia rodzinie ubezpieczonego dotychczasowy poziom życia pod względem finansowym.

Seniorzy mają także możliwość inwestowania własnego kapitału przy jednoczesnej ochronie, które zapewnia indywidualne ubezpieczenie na życie. Część inwestycyjna pozwala gromadzić środki potrzebne w trudnych do przewidzenia sytuacjach, np. w trakcie leczenia. Kwota ta może być również wypłacona na koniec okresu ubezpieczenia zgodnie z wolą właściciela polisy ochronno-inwestycyjnej.

Redakcja portalu: ubezpieczenienazyciekalkulator.pl