ing życieMarka ING Życie oferuje różne, dopasowane do potrzeb ubezpieczenia życiowe, w różnych pakietach i rodzajach. Które z tych produktów klienci uważają za najciekawsze i najbardziej pożądane?

Wybraliśmy kilka produktów ubezpieczeń ING Życie. Oto one:

Sposób na Przyszłość

Jedna z najbardziej elastycznych polis na polskim rynku. W ramach jednego ubezpieczenia ochroną objąć można nawet dziesięć osób. Do Ciebie należy decyzja: ile osób chcesz ubezpieczyć, ile też chcesz przeznaczyć pieniędzy na ochronę ubezpieczeniową, a ile na inwestycję. Pieniądze z przeznaczeniem na inwestycje mogą być odkładane na potrzeby edukacji Twojego dziecka, na Twoją przyszłość lub w ramach programów emerytalnych IKE i IKZE.

Ponadto, ubezpieczenie to umożliwia wybór różnych dodatkowych umów, obejmujących takie ryzyka, jak: niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie (pakiet zdrowotny), śmierć lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku (pakiet wypadkowy), ubezpieczenie dziecka w ramach pakietu dziecięcego.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie ING Smart chroni od NNW Ciebie i Twoją rodzinę przez okres pięciu lat. Polisa Smart Plus z kolei to oferta dedykowana przede wszystkim osobom między 51 a 70 rokiem życia, również swym zakresem obejmująca ryzyko skutków nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie posagowe ING W Trosce O Pewną Przyszłość

Jest to ubezpieczenie dedykowane specjalnie dla tych wszystkich, którzy bez względu na okoliczności chcą zapewnić swojemu dziecku dobry i pewny start w dorosłość. Wypłata środków pieniężnych następuje w momencie ustalonym przez ubezpieczającego. Natomiast w przypadku, gdy opiekunowie dziecka nie dożyją tego momentu, wówczas dziecko otrzymywać będzie comiesięczną rentę. Kapitał przeznaczyć można oczywiście na dowolny cel, natomiast zazwyczaj zawiera się to ubezpieczenie z myślą o tym, aby dziecko miało pieniądze na studia lub wkład własny do mieszkania.

  Sprawdź składki ubezpieczenia ING i innych ubezpieczeń na życie