Posagowa polisa na życie daje nie tylko gwarancje wypłaty świadczenia na koniec okresu, ale również zapewnia odszkodowanie dzieciom (np. w postaci renty) w przypadku śmierci rodzica bądź rodziców lub jeżeli dozna ono trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Porównaj oferty ubezpieczeń

Świadczenie wypłacane dziecku po osiągnięciu przez niego określonego w umowie wieku, może być wypłacane jednorazowo, bądź rysunkowe dzieciw transzach np. co miesiąc.

 

Na co należy zwracać uwagę nabywając ubezpieczenie posagowe?

Oczywiście najistotniejszą kwestią są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, czyli sytuacje w przypadku których towarzystwo nie wypłaci pieniędzy. Należy również dowiedzieć się czy istnieje możliwość dokupienia umów dodatkowych rozszerzających zakres ochrony, a także czy można wcześniej otrzymać świadczenie z tytułu opłacanych składek.

 

Dla wielu z nas dzieci są największym skarbem. Niejednokrotnie widzimy z jakimi problemami muszą się borykać już na samym starcie w dorosłe życie. Ubezpieczenie na życie posagowe będzie dla nich najlepszą pomocą, dzięki, której będą mogli rozwijać siebie, zakładać rodziny i nie martwić się o to co przyniesie jutro. Taka forma ochrony nie tylko zmusza rodziców do regularnego oszczędzania na poczet dobrego startu w dorosłość dla dzieci, ale dodatkowo pomnaża pieniądze poprzez inwestowanie części środków.

Ale (tak jak już zresztą to nakreśliliśmy wcześniej), to NIE JEST tania forma ochrony. Dlatego też powinieneś dobrze przemyśleć, czy faktycznie chcesz się zdecydować na tego typu zabezpieczenie dla swoich dzieci. Wszystko ma swoje plusy i minusy.